Profile

Join date: Oct 12, 2021

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Ta không thể phủ nhận những giá trị mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) mang lại cho chính người tham gia và cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt mà không ít người tham gia Bảo hiểm xã hội đã quyết định tất toán sổ để lãnh tiền một cục.

Xem thêm: Sổ bảo hiểm xã hội bị rách bìa có sao không

(https://dotbest.vn/threads/cac-ban-cho-minh-hoi-so-bhxh-cua-minh-bi-rach-gan-het-bia-vay-minh-co-phai-lam-lai-ko-va-neu-can-thi-di-dau-lam-lai-vay-a.308/ )

Xem thêm: Hồ sơ bảo hiểm xã hội 1 lần bị từ chối

( https://dotbest.vn/threads/tai-sao-ban-bi-tu-choi-ho-so-lanh-bao-hiem-xa-hoi-bhxh-mot-lan.151/ )

Nhưng khi làm thủ tục tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm thì lại bị từ chối vì “n” lý do khiến người lao động tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Vậy trong bài viết này, tôi sẽ chỉ rõ những nguyên nhân phổ biến mà bạn bị từ chối hồ sơ đề nghị lãnh Bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ theo Tiết 1.2.3 Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần bao gồm: Sổ Bảo hiểm xã hội; Đơn đề nghi hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu 14-HSB; Chứng minh thư; Sổ hộ khẩu. Đây là những loại giầy tờ bắt buộc phải có để đề nghi giải quyết chế độ.

Sổ Bảo hiểm xã hội là căn cứ ghi nhận đầy đủ thời gian đóng Bảo hiểm của người lao động. Do đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội khi tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ vào sổ để tính toán chế độ Bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động.

Còn Đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB là tờ khai để người khai viết ra những nội dung đề nghi cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết, ở đây là: đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đối với chứng minh thư/căn cước công dân là loại giấy tờ để chứng minh nhân thân của người đề nghị.

Cuối cùng là sổ hộ khẩu/sổ tạm trú: đây là loại giấy tờ nhằm xác định thẩm quyền giải quyết hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần của người đi làm hồ sơ. Vậy nếu thiếu một trong các giầy tờ nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối hồ sơ đề nghị lãnh bảo hiểm xã hội một lần của bạn.

dotbestvn

More actions